Program

mandag 15. nov.

8:30 Gjør deg klar til livestream!
9:00 Prosjektorganisering og funksjonsfordeling

 • Rettslige problemområder
 • Organisering av prosjekter
 • Entrepriseformer - fordeler og ulemper
Advokat Andreas Rostveit,
Advokatfirmaet Føyen Torkildsen As, Oslo

10:00 Pause
10:15 Forsinkelse og forsinkelsesansvar

 • Betydning av fiksering og byggetidenslengde
 • Forhold som kan gi entreprenøren krav på forlenget byggetid
 • Krav til varsel fra entreprenøren
 • Erstatningsutmåling etter alminnelige rettsregler og dagmulkt
 • Heving som følge av forsinkelse
Førsteamanuensis Herman Bruserud,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett, Oslo

12:00 Lunsj
13:00 Forsinkelse og forsinkelsesansvar fortsetter
13:45 Pause
14:00 Mangler og mangelsansvar

 • Kravene til kontraktsarbeid
 • Risikospørsmål
 • Mangelssanksjonene
 • Reklamasjonsreglene
Førsteamanuensis Herman Bruserud,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett, Oslo

16:30 Slutt dag 1

tirsdag 16. nov.