Program

tirsdag 16. nov.

8:50 Gjør deg klar til livestream!
9:00 Ratihabisjon Stipendiat Tomas Midttun Tobiassen,
Institutt for offentlig rett, UiO, Oslo

9:45 Pause
10:00 Foredraget fortsetter
10:45 Takk for i dag