Program

onsdag 1. sep.

8:30 Velkomstkaffe og registrering
9:00 Velkommen ved kursleder
9:10 Oversikt over regelverk og begreper

 • Hva er personvern
 • Personvernregleverket
 • Sentrale begreper
 • Personvernprinsippene
 • Tilsynsordninger

Personvernombud, Signhild N. Blekastad,
KLP, Oslo

9:45 Pause
10:00 Grunnvilkår for behandling av personopplysninger

 • Formålsbestemt behandling
 • Rettslig grunnlag
Advokat, Thomas Olsen,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Oslo

10:45 Pause
11:00 Grunnvilkår for behandling av personvernopplysninger (fortsetter)

 • Særlig om samtykke som behandlingsgrunnlag
 • Praktisk tips knyttet til innhenting av samtykke
VP of Legal & Privacy, Lars Vinden,
Remarkable AS, Oslo

11:45 Lunsj
12:45 Registrertes rettigheter

 • Rett til informasjon
 • Rett til innsyn, retting, sletting og å motsette seg behandling
 • Dataportabilitet
 • Praktiske eksempler på oppfyllelse av ansattes rettigheter og kunders rettigheter
VP of Legal & Privacy, Lars Vinden,
Remarkable AS, Oslo

13:30 Pause
13:45 Bruk av databehandler og overføring av personopplysninger

 • Avklaring av roller og ansvar
 • Krav til databehandleravtale
 • Særlig om bruk av skytjenester
 • Gjennomføring av risikovurdering
 • Hovedreglene for overføring
 • Oversikt over sentrale overføringsgrunnlag og skjerpede krav etter Schrems II- dommen
Advokat, Thomas Olsen,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Oslo

14:30 Pause
14:45 Etterlevelse i praksis

 

 • Oversikt  og kontroll over behandlinger
 • Dokumentasjon- internkontroll og veiledning
 • Personvernutredning (DPIA) og konsultasjonsplikt
 • Schrems II- hvordan gå frem?
 • Verfikasojn og oppfølgning
 • Implementering i praksis
Advokat, Line Coll,
Wikborg Rein Advokatfirma AS, Oslo

15:45 Avrunding og spørsmål
16:00 Kursslutt