Program

tirsdag 12. okt.

11:30 Velkomstkaffe og registering
12:00 IPR i arbeidsforhold – Hvilke typer rettigheter dekkes av immaterialrettsklausuler, og hva bør arbeidsgiver tenke på for å beskytte rettighetene?

  • For hvilke arbeidstakere er en immaterialrettsklausul relevant?
  • Hvorfor har vi immaterialrettsklausuler, og hvordan bør de utformes? Hva skal arbeidsgiver gjøre hvis det ikke er avtalt en slik klausul?
  • Hva kan avtales og hva kan ikke avtales om overdragelse og godtgjørelse?
  • Immateriale rettigheter og behovet for beskyttelse av forretningshemmeligheter, herunder hvordan den nye loven er å forstå
Advokat Are Stenvik,
Advokatfirmaet BAHR AS, Oslo

Advokat Eirik Basmo Ellingsen,
Advokatfirmaet BAHR AS, Oslo

16:30 Kursslutt