Program

onsdag 1. des.

9:30 Velkomstkaffe og registrering
10:00 Oppdatering i havbruksrett Advokat Halfdan Mellbye,
SANDS Advokatfirma DA, Bergen

10:45 Pause
11:00 Oppdatering i fiskerirett Advokat Kenneth Mikkelsen,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, avd. Tromsø, Tromsø

11:45 Lunsj
12:45 Fiskekvoter i lys av kvotemeldingen- praktisk oppfølging

  • Endring av tillatelsessystemet
  • Gjennomføring av dette i fiskeridirektoratets register
  • Tillatelse av kvoter - Kvoteleieordning 
  • Nye bestemmelser om kvotefaktorer

 

Advokat Tore Fjørtoft,
Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo, Oslo

Seniorrådgiver Silje Wangen Myklebust,
Nærings- og fiskeridepartementet

13:30 Pause
13:45 Regulering av ulike teknologiformer

  • Regulering av ulike teknologiformer 
  • Havbruksstrategi
  • Trafikklys 

 

Advokatfullmektig Martin Hageselle Bryde,
Wikborg Rein Advokatfirma AS, avd. Bergen, Bergen

14:30 Pause
14:45 Havbruksstrategien

  • Stimuleringsordningen
  • Menom-rapporten

Foredragsholder vil bli bekreftet etter stortingsvalget

15:30 Pause
15:45 Regelverk for fiskehelse og fiskevelferd Stipendiat Annichen Kongsvik Sæteren,
Universitetet i Oslo, Nordisk institutt for sjørett, Oslo

16:30 Pause
16:45 Fiskerikriminalitet- et internasjonalt perspektiv

 

 

Fagdirektør Gunnar A. Stølsvik,
Nærings- og fiskeridepartementet

17:30 Oppsummering og kursslutt