Program

mandag 27. sep.

9:00 Gjør deg klar til webinar!
9:30 Kursstart

Innledningsforedraget 

 • Framstillingsidealet 
 • Kommunikasjon med retten 
 • Tvistelovens rammer for hhv saksøker og saksøkt 
 • Disposisjon 
 • Framstilling av faktum, bevisførsel 
 • Fremførelse og oppmerksomhetstyver 

 Retorikken mot innledningsforedrage

 • De retoriske arbeidsfasene

 •  Retorikkens standarddisposisjon

 •  Talerens troverdighet

 •   Fortellingers kraft             

Om prosedyren 

 • Prosedyrens formål 
 • Advokatens forberedelse 
 • Fokus på argumentasjonen 
 • Hvordan disponere 
 • Hvordan bygge troverdighet 
 • Gjennomgang av bevisførsel og juss 

 Retorikken mot prosedyren 

 • Argumentasjonsmodellen             

 • Retorisk forsterkning

 • Språklige formuleringer

 • Kroppsspråk og bevegelse

 • Avleveringen

Advokat Alf Johan Knag,
SANDS Advokatfirma

Professor dr. juris og master i psykologi Sverre Blandhol,
Universitetet i Oslo og Palatin AS, Oslo

12:00 Pause for lunsj
13:00 Kurset fortsetter
14:45 Pause
15:00 Kurset fortsetter
16:00 Kursslutt