Program

torsdag 28. okt.

8:30 Registrering og velkomstkaffe
9:00 Nytt i helseretten Avdelingsdirektør Wenche Dahl Elde,
Helsedirektoratet

10:00 Pause
10:15 Smittevern - samfunnsbeskyttelse og individrettigheter

  • Historisk riss av smittevernet
  • Var vi forberedt på en pandemi
  • Karantene
  • Vaksine
  • Individuell rett til smittevernhjelp
  • Frivillighet - og åpning for individuelle tvangstiltak etter smittevernloven
  • Straffebestemmelser ved smittespredning
Førsteamanuensis Anne Kjersti Cecelia Befring,
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

Professor emeritus Aslak Syse,
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett

11:15 Pause
11:30 Smittevernloven - det menneskerettslige perspektivet Professor emeritus Aslak Syse,
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett

11:50 Ansvar for folkehelsen, usikkert pandemibilde og høyst vekslende regelverk. Tidligere smittevernoverlege Egil Bovim,


12:10 Lunsj
13:10 Tvangsbegrensningsloven Senorrådgiver/ Advokat Vårin Hellevik,
Helsedirektoratet

13:55 Pause
14:10 Behandlingen av helse i Personvernkommisjonens arbeid Assisterende direktør Haakon Hertzberg,
NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

14:30 Pasientjournalloven § 26

Vi har fått inn Anders Haugland fra Statens helsetilsyn og Camilla Nervik fra Datatilsynet til hver for seg å tolke Pasientjounalloven § 26 fra deres ståsted. Når er det Datatilsynet fører tilsyn og når er det Helsetilsynet fører tilsynet. Etter deres innlegg vil Jostein Vist fra Helse Sør-Øst Sykehuset Østfold HF presentere helseforetakets erfaringer og egne refleksjoner rundt praktiske utfordringer ved tilsyn. 

Juridisk Direktør Anders Haugland,
Statens helsetilsyn

15:00 Pause
15:15 Foredraget fortsetter Fagdirektør Camilla Nervik,
Datatilsynet

15:45 Foredraget fortsetter Foretaksjurist, Leder Juridisk Avdeling Jostein Vist,
Helse Sør-Øst - Sykehuset Østfold HF

16:15 Takk for i dag