Program

tirsdag 26. okt.

9:00 Velkommen og registrering
9:30 Ajourføring - hva har skjedd siden sist? Advokat Thomas Olsen,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Oslo, Oslo

10:30 Pause
10:45 Nytt fra Datatilsynet Avdelingsdirektør Jørgen Skorstad,
Datatilsynet

11:15 Nytt fra Personvernnemda Sorenskriver Mari Bø Haugstad,
Østre Innlandet tingrett, Hamar

11:45 Lunsjpause
12:45 Internasjonale dataoverføringer

EU-domstolens Schrems II-avgjørelse og Personvernrådets veiledning innebærer strengere krav til overføring av personopplysninger. I denne sesjonen blir det innlegg og paneldebatt fra tilsyns-, kunde- og leverandørperspektiv.

Advokat Line Coll,
Wikborg Rein Advokatfirma AS, Oslo

Seksjonssjef Tobias Judin,
Datatilsynet

Advokat Trond Kiplesund,
Sparebank1 Gruppen AS, Oslo

Honorary Chairman and founder Max Schrems,
NOYB – European Center for Digital Rights, Østerrike

14:00 Pause
14:15 Standard databehandleravtaler

De siste par årene har det blitt etablert ulike standard databehandleravtaler, bl.a. fra det danske Datatilsynet, EU-Kommisjonen og DFØ. Foredragsholderne gir oversikt og tips og råd om bruk av de ulike avtalene. 

Advokat Rune Opdahl,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

Kristine Trømborg,
Direktoratet for Økonomistyring (DFØ) - Oslo

15:00 Pause
15:15 Biometri til besvær?

Dette foredraget kaster lys over forholdet mellom juss og teknologi ved å se nærmere på rettslige utfordringer knyttet til «smarte» biometriske systemer til identifiserings- og autentiseringsformål. Slike systemer er på vei til å bli anvendt innenfor en rekke forskjellige felt. Samtidig er deres pålitelighet og forholdsmessighet delvis omstridt – noe som den pågående debatten om bruk av automatisert ansiktsgjenkjenning i politivirksomhet eksemplifiserer. Foredraget vurderer hvordan og hvorvidt jussen «løser» disse utfordringene, med utgangspunkt i EUs nåværende personvernregelverk samt EU-kommisjonens forslag til forordning om harmoniserende regler for kunstig intelligens («Artificial Intelligence Act») som ble publisert tidligere i år.

Professor Lee Bygrave,
Universitetet i Oslo, Senter for rettsinformatikk

16:00 Pause
16:15 Grensen mellom personvern og sikkerhet

Trusselbildet har de siste årene endret seg og personopplysningssikkerheten utfordres i stadig større grad og oftere enn tidligere Konsekvensene av digitale angrep som hacking og fishing kan være store både for virksomheter som angripes og enkeltpersoner som berøres. Vi får innblikk i en konkret sak som har rammet Østre Toten kommune og kommunens erfaringer fra håndteringen av dette. 

 

Kommunedirektør Ole Magnus Stensrud,
Østre Toten Kommune

16:45 Oppsummering og kursslutt