Program

torsdag 21. okt.

9:00 Velkomstkaffe og registrering
9:30 Ajourføring - hva har skjedd siden sist? Advokat Thomas Brandi,
Advokatfirmaet Selmer AS, Oslo

Advokat Georg Abusdal Engebretsen,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

11:00 Pause
11:15 Oppdatering fra Finanstilsynet- hva har skjedd siden sist?

Foredragsholder blir publisert senere. 

12:00 Lunsjpause
13:00 Åpenhetsloven- når social standards blir rettlslig gjort

Dette vil være en paneldebatt hvor panelister vil gjennomgå teamer som

  • Rapporteringsplikt om underleverandørenes verdikjede
  • Innholdet loven og hvordan den påvirker industriene
  • Rapporteringsplikt, hvor i compliance programmet må man gjøre for å følge loven 

 

  • Etikk informasjonsutvalget - Ola Mestad har ledet den. 
  • Frode Elgesem- Hugo kontaker han
  • En fra NHO/LO/Virke
  • Forbrukertilsynet
  • Ordstyrer: Hugo

 

Professor dr. juris Ola Mestad,
Nordisk institutt for sjørett, UiO

Avdelingsdirektør Tilsynsavdelingen Bente Engebretsen Øverli,
Forbrukertilsynet

Advokat Hugo Munthe-Kaas,
Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Oslo

CSR Manager Jørgen Hansson,
Norsk Hydro ASA

Head of Quality and Sustainability Wibecke Ødegård Johansen,
Unil AS

13:45 Pause
14:00 Åpenhetsloven- foredraget fortsetter
14:45 Pause
15:00 Case oppgave

En caseoppgave basert på temaene vi har gjennomgått tidligere i dag. Deltakere vil bli inndelt i grupper og det vil være en plenumsgjennomgang.

Case-oppgaven vil bli tilsendt til deltakere i forkant av kurset. 

 

Deputy Research Director Erik Warberg,
Forsvarets forskningsinstitutt

Advokat Thomas Brandi,
Advokatfirmaet Selmer AS, Oslo

16:30 Oppsummering og avslutning av kurset