Program

torsdag 21. okt.

8:30 Gjør deg klar til livestream
9:00 Oppdateringsforedraget Advokat Marius A. Rød,
Bing Hodneland Advokatselskap DA, Oslo

9:45 Pause
10:00 Oppdateringsforedraget fortsetter Advokat Marius A. Rød,
Bing Hodneland Advokatselskap DA, Oslo

11:00 Pause
11:15 Hyblifisering

- etter eierseksjonsloven og plan- og bygningsloven

Utredningsleder Ingrid Dahlberg,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Bolig- og bygningsavdelingen

Seniorrådgiver Stine Thuve,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

12:00 Pause for lunsj
13:00 NOU om ny lov om eiendomsmegling Professor dr. juris Tore Bråthen,
Handelshøyskolen BI

13:45 Pause
14:00 Foredraget fortsetter
14:45 Pause
15:00 Digitale møter i borettslag og sameier - nye regler Advokat Jens Thomas Thommesen,
Advokatene i OBOS, Oslo

Advokat Terje Sjøvold,
Advokatene i OBOS, Oslo

15:45 Pause
16:00 Utleie av bygg under oppføring – særlig om utleiers og leietakers endringsrett

Det foreligger en standard på dette punktet, men med behov for en god del skreddersøm. Mange velger derfor ikke engang å ta utgangspunkt i standarden (på dette vedlegget). Temaet er praktisk fordi mange bygg oppføres, og det er "alltid" behov for endringer.

Advokat Even Berg,
Advokatfirmaet Selmer AS, Oslo

16:45 Takk for i dag