Program

torsdag 28. okt.

9:00 Registrering og velkomstkaffe
9:30 Nyheter i rettsutviklingen - rettspraksis Advokat Liv Zimmermann,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

10:45 Pause
11:00 Nyheter i rettsutviklingen - Sivilombudsmannen Seniorrådgiver André Klakegg,
Sivilombudsmannen

11:45 Lunsj
12:45 Nyheter i rettsutviklingen - departementet Utredningsleder Knut Fredrik Rasmussen,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Utredningsleder Pål Arne Frostad Lorentzen,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

13:45 Pause
14:00 Tolking av reguleringsplan Advokat Jan Gudmund Aanerud,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

14:45 Pause
15:00 Foredraget fortsetter
15:45 Pause
16:00 Fradeling - når grensa ikke går rett frem Advokat Nina Kibsgaard,
Advokatfirmaet Pind AS Bergen, Bergen

16:45 Takk for i dag