Program

mandag 4. okt.

8:30 Velkomstkaffe og registrering
9:00 Kursstart

Temaene på kurset er:

  • Høyesteretts rolle, kompetanse, prosessform og arbeidsmåte
  • Advokatprøven og prøvesakene
  • Ankeutvalgets behandling av anken - henvisningspraksis
  • Saksforberedelsen etter henvisning
  • Advokatens forberedelse til prosedyren
  • Generelt om prosedyren i Høyesterett
  • Disponering av hovedinnlegget
  • Fremstilling av faktum
  • Fremstilling av rettsstoffet
  • Noen særspørsmål (Partshjelp, skriftlige disposisjoner, utdrag, hjelpedokumenter, avhør av sakkyndige, spørsmål fra dommerne, replikk og duplikk, sakskostnader)

 

 

Advokat Jan Fougner,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

Høyesterettsdommer Per Erik Bergsjø,
Norges Høyesterett, Oslo

Høyesterettsdommer Bergljot Webster,
Norges Høyesterett, Oslo

16:30 Kursslutt