Program

mandag 18. okt.

8:30 Gjør deg klar til livestream!
9:00 Nyheter i rettsutviklingen - rettspraksis Advokat Jørgen Aandal Vangsnes,
Wikborg Rein Advokatfirma AS, Oslo

10:45 Pause
11:00 Nytt i lovgivning og nye lovforslag Lovrådgiver Kaja Moen Welo,
Justis- og beredskapsdepartementet

11:45 Lunsj
12:30 EØS-rettens innvirkning på norsk prosessrett Advokat Hilde Kristin Ellingsen,
Advokatfirmaet Lund & Co DA, Oslo

13:30 Pause
13:45 Aktiv saksstyring

Mer aktiv sakstyring fra dommerne vil kreve mer forberedelse fra advokatenes side. Det vil gjelde forberedelse til og bruk av planmøtet, aktiv saksforberedelse etter planmøtet og sakstyring under hovedforhandling. Fokus på de endringer og verktøy som skal til for å gjennomføre en mer effektiv saksforberedelse og hovedforhandling

Advokat Ola Øverseth Nisja,
Wikborg Rein Advokatfirma AS, Oslo

Lagdommer Lisa Vogt-Lorentzen,
Borgarting lagmannsrett

14:45 Pause
15:00 Gruppesøksmål - aktuell prosessform?

  • Oppdatering på muligheter og begrensninger ved gruppesøksmålsformen

Det har vært en rekke saker hvor det er anlagt gruppesøksmål som prosessform og ikke minst er det saker hvor dette er avvist av domstolen som en aktuel prosessform. Formen vil være viktig å kunne vurdere når søksmål skal reises for domstolene.

Advokat Frode A. Innjord,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

15:45 Pause
16:00 Nytt fra Høyesterett Høyesterettsdommer Bergljot Webster,
Norges Høyesterett

17:00 Kursslutt