Program

torsdag 28. okt.

8:30 Gjør deg klar til livestream!
9:00 Leksjon 1) Imaterielle driftsmidler, herunder aktivering av FoU, varemerker, vedlikehold vs. påkostninger, krypto mv. Belyst ved konkrete saker for skattemyndighetene.

 • Innledning: Hva er imaterielle driftsmidler?
 • Regnskapsmessig behandling
 • Aktivering eller direkte fradragsrett skattemessig?
 • Eksempler: dataprogrammer, varemerker, webside
 • Utenlandsk kildeskatt på royalty betalinger til norsk IP eier: hvordan redusere kildeskatten?
 • Delingsøkonomien (eks Uber): hvilke spørsmål oppstår?
 • Like former for krypto valuta: hvilke spørsmål oppstår?
Advokat Gjert Melsom,
Ernst & Young Advokatfirma AS, Oslo

Advokatfullmektig Anthon Søegaard,
Ernst & Young Advokatfirma AS, Oslo

9:45 Pause
10:00 Leksjon 2) Immaterielle driftsmidler fortsetter
11:00 Pause
11:15 Leksjon 3) Goodwill ved salg av virksomhet. Grensen mot arbeidsvederlag ("earn out") Advokat Nicolay Vold,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

Advokatfullmektig Ellen Suzanne Lie,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

12:00 Lunsj
12:45 Leksjon 4) Internasjonale trender rundt beskatning av immaterielle eiendeler og modeller for eierskap, utvikling og bruk

 • Internasjonale trender rundt beskatning av immaterielle eiendeler
 • Digital service tax - beskatning av digitale tjenester
 • Modeller for utvikling av IP
 • Overføring og overdragelse av IP
 • Andre forhold knyttet til eierskap og utnyttelse av IP i konsern 
Advokat Rolf J. Saastad,
Deloitte Advokatfirma AS, Oslo, Oslo

Advokat Wensing Pytterud Li,
Deloitte Advokatfirma AS, Oslo, Oslo

13:30 Pause
13:45 Leksjon 5) Internasjonale trender fortsetter
14:45 Pause
15:00 Leksjon 6) Erfaringer og kommentarer fra Skattemyndighetene mht aktivering, internprising, pågående kontrollprosjekter, mv.

 • Fokus på TP og IP, og flytting av IP over landegrenser.

 

Underdirektør Erling Hopen Abrahamsen,
Skatteetaten. Innsats, storbedrifter, internprisingseksjonen

16:15 Kursslutt