Program

søndag 31. des.

Leksjon 1: Introduksjon

  • Jordskifterettens organisering og lovstruktur 
Jordskifterettsleder Øystein Jakob Bjerva,
Akershus og Oslo jordskifterett

Leksjon 2: Rettsutgreiing og grensefastsettelse

  • Jordskifteloven kapittel 4 
Leksjon 3: Vilkårene for jordskifte

  • Jordskifteloven §§ 3-2, 3-3, 3-17 og 3-18
Leksjon 4: Ombytting av grunn og rettigheter

  • Jordskifteloven § 3-4
Leksjon 5: Etablering eller deling/oppløsning av sameie

  • Jordskifteloven §§ 3-5, 3-6 og 3-7
Leksjon 6: Bruksordning, etablering og endring av lag

  • Jordskifteloven §§ 3-8 og 3-10
Leksjon 7: Felles tiltak og avløsning av servitutter

  • Jordskifteloven §§ 3-9, 3-11 og 3-12
Leksjon 8: Jordskifterettens prosess
Leksjon 9: Saksomkostninger og rettsmidler