Program

onsdag 31. aug.

8:30 Velkomskaffe og registrering
9:00 Velkommen og orientering om Advokatkurset
9:15 Advokatvirksomhet som næringsvirksomhet. Drift av advokatvirksomhet. Forholdet til Klienten

  • Advokatvirksomhet som næringsvirksomhet
  • Risikostyring og advokatvirksomhet
  • Klient kommunikasjon
  • Diskusjoner og dilemmatrening
Advokat Anniken Ramse,
Advokatfirmaet Seland Orwall DA, Oslo

Advokat Per Oddvar Pallum,
Gjensidige Forsikring ASA, Oslo, Oslo

10:00 Pause
10:15 Foredraget fortsetter
11:15 Pause
11:30 Foredraget fortsetter
12:15 Lunsjpause
13:15 Forhandlinger/konfliktløsning

  • Forståelse av hva forhandling er
  • Modeller for forhandling
  • kunnskap om systematisk tilnærming og organisert tenkning i forhandlingssituasjoner
  • Advokaten som forhandler
  • Forhandlings posisjon i tvisteløsning
  • Grupperoppgaver
Fasilitator Roar Wægger,
Wægger Negotiation Institute

14:15 Pause
14:25 Foredrag fortsetter
15:30 Pause
15:40 Foredrag fortsetter
16:15 Slutt for dagen

torsdag 1. sep.

fredag 2. sep.

onsdag 28. sep.

9:00 Avhør av parter og vitner Advokat Tage Brigt A. Skoghøy,
DLA Piper Norway, Oslo

12:30 Lunsjpause
13:30 Egen forberedelse til prosedyretrening
16:00 Prosedyreøvelse i sivilsak i Oslo tinghus
19:00 Slutt første kursdag

torsdag 29. sep.

fredag 30. sep.