Program

tirsdag 28. nov.

8:30 Velkomstkaffe og registering
9:00 Nytt og nyttig for advokater - sentrale lovendringer og rettspraksis fra Høyesterett siste året

Bli oppdatert på 16 fagområder og få oversikt over rettskilder som har betydning for din rådgivning og rettsanvendelse.

Advokat Jorunn Hegle Hovda,
Aurlien Vordahl &co Advokatfirma, Oslo

Advokat Jørgen Aandal Vangsnes,
Wikborg Rein Advokatfirma AS

9:45 Pause
10:00 Nytt og nyttig fortsetter
10:45 Pause
11:00 Nytt og nyttig fortsetter
11:45 Lunsj
12:30 Nytt og nyttig fortsetter
13:15 Pause
13:30 Nytt og nyttig fortsetter
14:15 Pause
14:30 Nytt og nyttig fortsetter
15:15 Takk for i dag