Andre fagtilbud

JUS jobber kontinuerlig med å utvikle nye kurs og konsepter, for å møte juristenes og advokatenes behov for kompetanseutvikling. I tillegg til våre kjente årlige ajourføringskurs satser vi på flere fordypningskurs og frokostkurs med aktuelle problemstillinger, innenfor jus-verdenen. Vi tilbyr også utdanninger i egen regi eller gjennom Nordisk Forum, som er et samarbeid mellom juridiske etterutdanningsorganisasjoner i Norden. I tiden fremover utvikler vi også flere JUS-kurs på digital plattform.