Andre fagtilbud

JUS jobber kontinuerlig med å utvikle nye kurs og konsepter, for å møte juristenes og advokatenes behov for kompetanseutvikling. I tillegg til våre kjente årlige ajourføringskurs satser vi på flere fordypningskurs og frokostkurs med aktuelle problemstillinger, innenfor jus-verdenen. Vi tilbyr også utdanninger i egen regi eller gjennom Nordisk Forum, som er et samarbeid mellom juridiske etterutdanningsorganisasjoner i Norden. I tiden fremover utvikler vi også flere JUS-kurs på digital plattform.

 • E-kurs

  Vi lanserer fortløpende kurs på digital plattform. Har du innspill til tema, ta gjerne kontakt med oss på juspost@jus.no
 • Advokatkurset

  Ønsker du å praktisere som advokat? Juristenes Utdanningssenter har over 20 års erfaring med å utdanne fullmektiger. Dette kurset er obligatorisk for alle som skal ha advokatbevilling.
 • Advokatenes fagdager 2018

  Bilde
  Advokatenes fagdager samler mer enn 1500 deltakere over to inspirerende dager - med kurs, møter, debatter og fest. Møt gamle og nye kjente på Advokatenes fagdager 31. mai og 1. juni 2018.
 • Utdanninger – andre roller – nye forretningsmuligheter?

  Bilde
  Juristenes Utdanningssenter (JUS) jobber kontinuerlig med å utvikle nye kurs og konsepter, for å møte juristenes og advokatenes behov for kompetanseutvikling. Utdanningene innen mekling, styrearbeid og voldgiftsdommer er eksempler på dette. Her kan du som jurist få flere ben å stå på – bli bedre til det du allerede gjør eller lær noe nytt.
 • Advokatassistent DNA

  Som advokatassistent DNA får du en faglig tyngde som kan by på nye og spennende karrieremuligheter! Juristenes Utdanningssenter etablerte denne utdanningen for 20 år siden i samarbeid med Advokatforeningen.
 • Nordisk Forum

  Juristenes Utdanningssenter etablerer nye og spennende samarbeidsprosjekter. Nordisk Forum er et samarbeid med andre etterutdanningsinstitusjoner i Norden, blant annet med Danske Advokater og DJØF. Gjennom dette samarbeidet tilbyr vi blant annet voldgiftsdommerutdanning og styrearbeidutdanning.
 • Kurs i utlandet

  Grip muligheten – delta på et unikt kurs hvor temaet er særlig relevant for valg av sted. Det er korte påmeldingsfrister, så er du en av dem som sitter på gjerdet og venter – meld deg på nå.
 • Fagforum

  Bilde
  Gjennom fire samlinger over et år møter du miljøet i din bransje. Her får du mulighet til å treffe kollegaer, diskutere fag og bygge nettverk.