Masterclass

Dette er en møteplass for deg med erfaring innen aktuelt rettsområde som ønsker ytterligere faglig fordypning, ved selv å bidra med din kunnskap i samtale og drøftelse med kollegaer. Her kan du diskutere fag med miljøet i din bransje.

På Masterclass (tidligere kalt fagforum) får du faglig påfyll, hvor praktiske problemstillinger står sentralt.

Formen er annerledes enn på de tradisjonelle kursene. Samlingene har en kombinasjon av faglige innlegg og diskusjoner hvor du selv kan være med å bidra. Oppleggene er skreddersydd for deltakerne.
Samlingene har erfarne og dyktige innledere til hvert tema. I tillegg vil kurslederne bidra med å fasilitere for dialog og drøftelser av problemstillingene. Det blir også god mulighet til å knytte nye kontakter med andre kollegaer innen rettsmiljøet.

JUS tilbyr fagforum innen flere rettsområder, som arbeidsrett, konkursrett, erstatningsrett, compliance og personvern.

Har du spørsmål eller innspill knyttet til eksisterende eller nye fagområder, er du velkommen til å kontakte en av våre jurister.

Kontaktpersoner