Om JUS

Juristenes Utdanningssenter er juristenes og advokatenes egen organisasjon for etterutdanning og juridisk kompetanseutvikling. Vi har et omfattende kurstilbud tilpasset ulike behov hos våre kursdeltakere. Vi har som mål å bidra til den beste juridiske praksis, ved å tilby kurs av høy kvalitet i innhold og form. Det har vi også mulighet til fordi JUS er en ideell organisasjon. Vårt overskudd brukes slik at det kommer den enkelte jurist og advokat til gode, i form av nye og relevante fagtilbud. Juristenes Utdanningssenter ble etablert i 1992, og er en selveiende ideell forening (not-for-profit), med Advokatforeningen og Juristforbundet som medlemmer.

 • Praktisk informasjon

  Her finner du blant annet informasjon om våre avmeldingsbetingelser, kursbevis og vitnemål.
 • Våre foredragsholdere

 • Våre fagutvalg

  Vi har knyttet til oss fagpersoner og fagutvalg innenfor de fleste rettsområdene. I møte mellom våre prosjektledere og fagutvalg utvikles nye fagtilbud, slik at alle jurister og advokater skal finne et relevant tilbud hos JUS.
 • Obligatorisk etterutdanning

  Alle kurs i regi av Juristenes Utdanningssenter tilfredsstiller Advokatforeningens krav til obligatorisk etterutdanning. Vi har også kurs som tilfredsstiller Finanstilsynets etterutdanningskrav for advokater og eiendomsmeglere, som driver eiendomsmegling eller foretar oppgjør i eiendomstransaksjoner.
 • Kretskurs

  Juristenes Utdanningssenter støtter Advokatforeningens lokale kretser.
 • Styret i JUS

  Styret i JUS består av generalsekretærene i Advokatforeningen og Juristforbundet, og medlemmer fra disse organisasjonene.
 • English

  Center for Continuing Legal Education (Juristenes Utdanningssenter – JUS) offers a comprehensive range of courses to the legal profession, both in the public and private sector.
 • Juristenes Utdanningssenter mottok pris for digital omveltning!

  Bilde
  JUS fikk digital pris under NOVA Consulting Group årlige prisutdeling! Her er juryens begrunnelse.