Fiskeri- og havbruksrett

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektleder Elisabeth Hvaal Lingaas på e-post: ehl@jus.no eller mobil 901 42 343.