Forvaltningsrett og statsrett

Dette fagområdet dekker svært bredt over hele den offentlige forvaltningen. I tillegg til et årlige ajourføringskurs i forvaltningsrett som avholdes i februar, arrangeres det hvert år en rekke kurs innen emner som offentleglova, forvaltningssanksjoner, personvern, kommunalrett og tilsyn.

Aktuelle kurs

Oktober

 • 17. okt
  Energi - og miljørett

  Vanndirektivet og vannforskriften – konsesjon og revisjon

  Fordypningskurs / 3 juridiske timer / Oslo

 • 26. okt
  -
  27. okt
  Helse- og trygderett

  Det årlige helserettskurset

  Dette er et fordypnings- og ajourføringskurs for deg som er erfaren helserettsjurist. Her får du faglig påfyll med fagfeller fra hele helserettsmiljøet i hyggelige omgivelser!

  Ajourføringskurs / 10 juridiske timer / Larvik

 • 26. okt
  -
  27. okt
  Personvern

  Det årlige personvernkurset

  Dette er kurset for deg som ønsker en oppdatering på hva som skjer på personvernfronten - juridisk og teknologisk. Vi ser på hva som har skjedd det siste året, og hva som venter litt lenger fremme i horisonten.

  Ajourføringskurs / 11 juridiske timer / Sandefjord

 • 26. okt
  -
  27. okt
  Bygnings- og reguleringsrett

  Det årlige plan- og bygningsrettskurset

  Dette kurset er den faglige og sosiale arenaen for deg som arbeider med plan- og bygningsrett. Her får du en oppdatering innenfor fagområdet og en dypere innsikt i de temaer årets kurs har fokus på.

  Ajourføringskurs / 11 juridiske timer / 5 eiendomstimer / Bergen

 • 26. okt
  Fiskeri- og havbruksrett

  Fiskeri- og havbruksrett – tillatelser og reguleringer

  Nå får du en oversikt over de sentrale rettsreglene som regulerer næringsutøvelsen. I tillegg til et faglig spennende kursprogram ønsker vi å legge til rette for å bygge et fagmiljø innen fiskeri og havbruk. Vi avslutter derfor kurset med felles middag.

  Innføringskurs / 7 juridiske timer / Bergen

November

 • 9. nov
  Barnerett

  Barnerettsdagen

  Hovedtema for årets barnerettsdag er samvær. Dette er årets arena for alle som arbeider med barn- og barnevernsrett. Vi kan også i år by på et spennende fagprogram og førsteklasses forelesere. Velkommen!

  Fordypningskurs / 6 juridiske timer / Oslo

 • 14. nov
  Personvern

  Personvern i praksis (reprisekurs)

  Skaff deg overblikk over de viktigste tingene du skal vite nå og i 2018. Få Personvernhåndboken med deg hjem og ha et ekstra arbeidsverktøy når du skal håndtere personvern i praksis.

  Spesialkurs / 7 juridiske timer / Oslo

 • 20. nov
  Forvaltningsrett og statsrett

  Fakta i forvaltningsretten

  Fordypningskurs / 6 juridiske timer / Oslo

 • 29. nov
  Personvern

  Innføring i personvern

  I 2018 får vi en ny personopplysningslov. Er du klar? Få en god innføring i sentrale krav til behandling av personopplysninger.

  Innføringskurs / 6 juridiske timer / Oslo

Desember