Utdanningsrett

Utdanningsrett er et relativt ungt juridisk fagområde og har ingen fast avgrensning, men tar opp alle rettsområder / rettslige konflikter som oppstår innenfor utdanning i bred forstand. 

Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard på mobil 944 30 546 eller mette@jus.no

Fagutvalget for Utdanningsrett