Digilunsj: Den nye forskriften om menerstatning

Delta på digilunsj i erstatningsrett! På webinaret vil seniorrådgiver Sylvi Tennøe fra Norsk pasientskadeerstatning gi deg en gjennomgang av ny forskrift om menerstatning ved pasientskader.

Meld meg på

Tid

4. mai.

Påmeldingsfrist: 30. apr.

Timer

2 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 1 500 NOK

Andre: 2 000 NOK

Pris for abonnenter 0,-

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

 Kurset har en gjennomgang av ny forskrift om menerstatning ved pasientskader. Hovedvekten vil være knyttet til de alminnelige bestemmelsene i del 1. Videre vil kurset omhandle enkelte medisinske områder i del 2, med fokus på det som er nytt sammenlignet med tabellverket i yrkesskadeforskriften.

 

Hvem passer kurset for?

Advokater og jurister som jobber med personskadeerstatningsrett

Program

11:00 Den nye forskriften Seniorrådgiver/Advokat, Sylvi Tennøe,
Norsk Pasientskadeerstatning

11:45 Pause
12:00 Foredraget fortsetter Seniorrådgiver/Advokat, Sylvi Tennøe,
Norsk Pasientskadeerstatning

12:45 Takk for i dag
Skriv ut hele programmet

Foredragsholderne

Erstatningsrett

Hver høst arrangerer JUS "Det årlige personskadeerstatningsrettskurset". Dette er årets store faglige- og sosiale møteplass, og samler i underkant av 300 deltakere. Kurset har lang tradisjon for å bli arrangert på Scandic Park Hotel i Sandefjord. I tillegg til dette årlige ajourføringskurset arrangerer vi også flere kurs innen fagområdet i løpet av året. 

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard på mobil 944 30 546 eller mette@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs