Livestream: Det årlige personskadeerstatningsrettskurset

JUS tenker også på deg som ønsker å «fjern-delta» på vårt årlige oppdateringskurs i personskadeerstatningsrett. Rigg deg til ved PC'en og følg kurset digitalt og «live». Vel møtt til streaming!

Meld meg på

Tid

11. nov.

Påmeldingsfrist: 10. nov.

Timer

6 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 4 300 NOK

Andre: 5 400 NOK

Pris for abonnenter 0,-

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Årets kurs begynner med to timers dypdykk i nyere praksis. Årets utvalgte temaer tar for seg ulike problemstillinger innen blant annet arbeidsgivers ansvar, særlig i relasjon til mobbing og trakassering på arbeidsplassen, rekkevidden av ansvaret etter bilansvarsloven og lisensforsikring. Temaene blir bredt belyst ved forskjellige aktører innen erstatningsrettsområdet.

Dersom du ønsker å delta fysisk på kurset, kan påmelding gjøres her.

____________

PS! JUS tilbyr et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs, som for eksempel dette årlige oppdateringskurset i personskadeerstatningsrett. Les mer og bli abonnent her

Hvem passer kurset for?

Advokater, dommere og andre som arbeider med eller er interessert i personskadeerstatningsrett. Saksbehandlere i forsikringsselskaper.

Program /

Skriv ut
8:45 Gjør deg klar til livestream!
9:00 Oppdateringsforedrag Advokat Tom Sørum,
Advokatfirmaet Ness Lundin DA, Oslo

Advokat Ståle Haugsvær,
Advokatfirmaet Riisa & Co Ans, Oslo, Oslo

9:45 Pause
10:00 Foredraget fortsetter
10:45 Pause
11:00 Lisensforsikring og nyere praksis på området, herunder LA-2019-37763 og HR-2020-1262-A.

  • Selskapenes adgang til å overprøve legens vurdering
  • Varighetskriteriet i lys av siste forskriftsendring
  • Hva er forsikringstilfellet ved lisenserstatning
Advokat Joachim Dahl Wogstad Skjelsbæk,
Advokatfirmaet Riisa & Co Ans, Oslo, Oslo

11:45 Lunsj
12:45 Tapsbegrensningsplikt

Presentasjon av ulike sider av tapsbegrensningsplikten

 

Advokat Erik Fjeldstad,
Kogstad Lunde & Co DA Advokatfirma MNA, Oslo

13:45 Pause
14:00 Arbeidsgivers erstatningsansvar

  • Mobbing og trakassering på arbeidsplass
  • Gjennomgang av nyere rettspraksis
  • Erstatningsrettslige problemstillinger under arbeidsgiveransvaret

 

 

Advokat Karoline Henriksen,
Advokatfirmaet Henriksen & Co ANS, Oslo

14:45 Pause
15:00 Bilansvarets rekkevidde

Foredraget vil ta for seg hvilke skader som dekkes av bilansvaret, herunder hva som ligger i bestemmelsen i bilansvarsloven § 1 om at loven gjelder skade som motorvogn «gjer», samt unntakene i lovens § 2. Det vil bli lagt vekt på motorvogndirektivets betydning for tolkningen av loven, som illustrert ved Høyesteretts dom HR-2021-822-A om ansvar for brann forårsaket av parkert bil.

Advokat Are Stenvik,
Advokatfirmaet BAHR AS, Oslo

16:00 Takk for i dag

Praktisk informasjon

 

Kontaktpersoner

Erstatningsrett

Hver høst arrangerer JUS "Det årlige personskadeerstatningsrettskurset". Dette er årets store faglige og sosiale møteplass og samler i underkant av 300 deltakere. Kurset har lang tradisjon for å bli arrangert på Scandic Park Hotel i Sandefjord. I tillegg til dette årlige ajourføringskurset arrangerer vi også flere kurs innen fagområdet i løpet av året. 

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard på mobil 944 30 546 eller mette@jus.no


Mer informasjon om fagutvalget