Erlend Methi

Erlend A. Methi er advokat og Specialist Counsel i Wiersholm og arbeider innen ESG og compliance. Han har særlig erfaring med menneskerettslige problemstillinger etter EMK, Grunnloven og FNs konvensjoner, så vel som selskapers menneskerettighetsansvar etter åpenhetsloven, OECDs retningslinjer mv. Erlend har tidligere arbeidet som fagdirektør i Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). Han er medlem av Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg, JUS' fagutvalg for menneskerettigheter og styremedlem i UNICEF Norge. Erlend er en av forfatterne til Universitetsforlagets lovkommentar om åpenhetsloven (utgivelse vinteren 2023–2024).