Kaare Andreas Shetelig

Kaare Andreas Shetelig er partner i Wikborg Rein Advokatfirma AS. Kaare er prosedyreadvokat og har prosedert et betydelig antall saker for alle domstoler, herunder ført en rekke saker for Høyesterett, samt voldgiftssaker, både nasjonalt og internasjonalt. Han har håndtert en rekke ulike sakstyper, blant annet skatte- og avgiftssaker, ansvarssaker, selskapsrettssaker samt alminnelig kontraktsrett og erstatningsrett. Kaare arbeider også med forvaltningsrett og leder Advokatforeningen lovutvalg for forvaltningsrett.