Kristel Tonstad

Kristel Tonstad er jurist og fagdirektør i Norges OECD kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv. Hun var sekretariatsleder for det regjeringsoppnevnte Etikkinformasjonsutvalget som utarbeidet forslag til åpenhetslov i 2019. Tonstad har tidligere arbeidet med stortingsmeldinger om menneskerettigheter og næringslivets samfunnsansvar i Utenriksdepartementet og på ambassaden i Egypt. Hun har erfaring fra FN på Haiti og i Georgia og som juridisk og politisk rådgiver i Flyktninghjelpen.